Badania i rozwój

Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem produktów o nowych funkcjach użytkowych.

Budżet projektu: 1 490 231.96 zł

Źródła finansowania: Środki własne a także dotacja w ramach działania 111 POIR w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W projekcie zakłada się weryfikacje zgłoszonej do ochrony patentowej własnej technologii i jej implementacje w nowych produktach. Planowane nowe rozwiązania w sposób istotny poszerza możliwości wykorzystania technologii RFID w produktach do przechowywania zasobów. Szczegóły dotyczące funkcjonalności produktów a także realizowanych prac badawczo-rozwojowych będą aktualizowane wraz z postępami w realizacji projektu. Okres realizacji 01.09.2017 – 30.09.2018