Cel badań

1. OPRACOWANIE NIEZAWODNYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH ZAIMPLEMENTOWANIA TECHNOLOGII RFID W MEBLACH METALOWYCH

Metalowa przestrzeń szaf, stanowi dla technologii RFID UHF pewną przeszkodę technologiczną. Właściwości metalu wpływają na interferencje fal elektromagnetycznych, ich zmianę, zakłócenia i wzajemne wygaszanie.

Obecnie problemy te rozwiązywane są poprzez zastosowanie czytników wielokanałowych, dużej liczby anten i wymóg weryfikacji skuteczności odczytu tagów umiejscowionych na różnych przedmiotach.

Inne ograniczenia związane są także z:
– możliwością odczytu dużej liczby tagów
– propagacją fal na zewnątrz szafy, co skutkuje powstawaniem błędów przy odczycie.

Badania, jakie prowadzi Techmark mają na celu pokonanie tych barier i opracowanie nowego, efektywniejszego procesu odczytu większej liczby tagów, a dodatkowo zoptymalizowaniu produkcji tych wyrobów zarówno w aspekcie używanych materiałów jak również kosztów produkcji a tym samym ceny.

2. ZAPROJEKTOWANIE SZAF METALOWYCH O NOWYCH FUNKCJACH UŻYTKOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH KONCEPCJI INTERNETU RZECZY (IOT)

Dzięki zaimplementowaniu i ulepszeniu działania technologii RFID w przestrzeni metalowej, szafy wpisywać się będą w koncepcję Internetu Rzeczy, zgodnie z którą przedmioty mają jeszcze bardziej służyć człowiekowi i usprawniać jego działania.

Technologia RFID pomaga zmodernizować wiele procesów związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem, dlatego jest ona coraz powszechniej stosowana w praktyce zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny.

Szafy metalowe z innowacyjnymi rozwiązaniami RFID będą więc kolejnym ogniwem w łańcuchu stosowanych przez człowieka narzędzi, mających za zadanie optymalizowanie procesów organizacyjnych w firmach, czy przedsiębiorstwach.

3. WYPRODUKOWANIE SZAF Z OGRANICZENIEM ZUŻYCIA MATERIAŁÓW ORAZ ENERGII PRZY ICH WYTWARZANIU, ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Projekt zakłada zmniejszenie materiałochłonności (poprzez ograniczenie ilości materiałów używanych do produkcji) oraz energochłonności produktu (dzięki poprawie efektywności odczytu przy zastosowaniu mniejszej ilości anten).