Założenia przeprowadzanych badań

Naszym pierwotnym celem było wyprodukowanie szaf, które dzięki zastosowaniu technologii RFID umożliwią w pełni automatyczną identyfikację zasobów składowanych w szafie wraz z rejestracją pobrań i wydań przypisanych do użytkownika, dzięki czemu przejmą część zadań wykonywanych dotąd przez człowieka (kontrola, wydawanie, inwentaryzacja, archiwizacja).

Rozwijając tę koncepcję, obecnie naszym nadrzędnym założeniem jest opracowanie takich produktów, które w jeszcze większym zakresie pozwolą wykorzystać w szafach możliwości technologii RFID, ograniczając udział czynnika ludzkiego do minimum- zgodnie z koncepcją Internetu Rzeczy.

Zgodnie z tym założeniem, już teraz działania użytkownika sprowadzają się do kilku prostych kroków, zaś wszystkie wykonywane przez niego operacje rejestrowane są w systemie i dostępne do wykorzystania dla celów zarzadzania i kontroli. W dalszym ciągu prowadzimy badania dążące do optymalizacji tych procesów.

Założenia i rezultaty projektu:

wyższa skuteczność odczytu

pozwoli to na przechowywanie w szafach drobnych i zróżnicowanych przedmiotów, które dzięki oznaczeniu tagami będą w sposób niezawodny identyfikowane

propagacja fal radiowych jedynie we wnętrzu produktu (szafy)

dzięki temu system będzie jeszcze bardziej niezawodny i nie będzie narażony na błędy (przypadkowe bądź zamierzone) np. związane z zaklasyfikowaniem produktów spoza szafy jako tych znajdujących się w jej wnętrzu

zmniejszenie ilości anten z jednoczesną poprawą parametrów odczytu

a zatem zredukowane zostaną koszty i zużycie energii

niższy koszt produkcji

a w efekcie niższa cena sprzedaży

Cechy produktu:

monitor dotykowy

 dla każdej szafy bądź wspólny dla kilku,

rejestrację

rejestrację dostępu z wykorzystaniem karty RFID i możliwością dodatkowego uwierzytelnienia,

uniwersalne oprogramowanie

umożliwiające eksport danych w celu integracji z systemami ERP wykorzystywanymi w firmach, czy zarządzanie procesami (ewidencja, dozór, rozchody),

możliwość przeglądania

 zwartości szafy bądź poszczególnych szaf, historii operacji, dodawania /usuwania zasobu, nadawania uprawnień i zarządzania użytkownikami, inne.