Systemy w szafach TECHCODE RFID

Najważniejsze różnice między Systemami w szafach TECHCODE RFID?

Każda szafa TECHCODE RFID jest głównym elementem Systemu sterującego jej pracą. Wybór Systemu, jaki ma być zastosowany  w szafie TECHCODE RFID jest kluczowy, on bowiem odpowiada za funkcjonalności, jakie będzie posiadała dana szafa oraz zadania, jakie będzie wykonywała. Podstawowe różnice między poszczególnymi Systemami  sprowadzają się do:  

SposobÓW identyfikacji użytkowników systemu i autoryzacji dostępu

czyli metod, za pomocą których System będzie autoryzował dostęp do szafy/ skrytki/ szuflady np. przez karty identyfikacyjne, kod PIN, dane biometryczne itp.

RodzajÓW uprawnień, jakie będą mogli posiadać poszczególni użytkownicy systemu

niektóre Systemy umożliwiają przyznawanie Użytkownikom indywidualnych uprawnień np. do korzystania z grupy skrytek, do nadawania przesyłek, do otwierania wszystkich skrytek itp.

SposobÓW korzystania z szaf przez użytkowników

czyli na to, w jaki sposób Użytkownicy będą mogli korzystać z szaf TECHCODE RFID np. za pomocą czytnika, tabletu dotykowego w szafie lub aplikacji w telefonie

Funkcji oraz trybów pracy szafy

czyli tego, jakie funkcje będzie mogła wykonywać szafa w ramach pracy w danym Systemie oraz w danym trybie np. praca w trybie Szafomatu, możliwość sczytywania przez szafę przedmiotów oznaczonych tagami RFID itp. 

Funkcji systemu

czyli tego, jakie funkcje będą możliwe do skonfigurowania w ramach pracy w danym Systemie np. zakładanie baz danych i przydzielanie określonych uprawnień Użytkownikom, prowadzenie ewidencji Zdarzeń, wysyłanie przez System powiadomień push do Użytkowników itp.  

Sposobu zarządzania szafami oraz systemem przez administratora

czyli tego, w jaki sposób Administrator będzie mógł zarządzać szafą TECHCODE RFID oraz Systemem, w ramach którego ona pracuje np. lokalne lub zdalne zarządzanie szafą    

Elementów dodatkowych do zastosowania

wybór danego Systemu może umożliwić lub uniemożliwić zastosowanie określonych elementów wyposażenia szafy np.  rodzajów czytników kart, kontrolerów, anten do odczytu tagów itp.

W jakich Systemach mogą pracować szafy TECHCODE RFID?

Przed dokonaniem wyboru Systemu należy sprawdzić, w jakim Systemie może działać dany rodzaj  szafy TECHCODE RFID. Kolejnym krokiem będzie wybranie jednego z nich.   

Który System wybrać do szafy TECHCODE RFID?

Decyzję o wyborze Systemu najlepiej dokonać w oparciu o główne założenia oraz funkcjonalności, jakie za jego pomocą ma wykonywać  dana szafa TECHCODE RFID. Poniżej przeczytasz o kilku z nich.    

Rodzaje Systemów w szafach TECHCODE RFID

Szczegółowe informacje o poszczególnych Systemach stosowanych w szafach TECHCODE RFID znajdziesz poniżej.