Systemy w szafach TECHCODE RFID

Szafy TECHCODE RFID mogą pracować w różnych Systemach. Typ szafy TECHCODE RFID ma wpływ na rodzaj Systemu, w jakim może ona pracować. Rodzaj zastosowanego w szafie TECHCODE RFID Systemu ma wpływ na:

SPOSOBY IDENTYFIKACJI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU I AUTORYZACJI DOSTĘPU

czyli na to, za pomocą jakich metod System będzie autoryzował dostęp do szafy/ skrytki/ szuflady np. przez karty identyfikacyjne, kod PIN, dane biometryczne itp.

RODZAJE UPRAWNIEŃ, JAKIE BĘDĄ MOGLI POSIADAĆ POSZCZEGÓLNI UŻYTKOWNICY SYSTEMU

np. niektóre Systemu umożliwiają przyznawanie Użytkownikom indywidualnych uprawnień np. do korzystania z grupy skrytek, do nadawania przesyłek, do otwierania wszystkich skrytek itp.

SPOSOBY KORZYSTANIA Z SZAF PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

czyli na to, w jaki sposób Użytkownicy będą mogli korzystać z szaf TECHCODE RFID np. za pomocą czytnika, tabletu dotykowego w szafie lub aplikacji w telefonie

FUNKCJE ORAZ TRYBY PRACY SZAFY

czyli na to, jakie funkcje będzie mogła wykonywać szafa w ramach pracy w danym Systemie oraz w danym trybie np. praca w trybie szafomatu, możliwość sczytywania przez szafę przedmiotów oznaczonych tagami RFID itp. 

FUNKCJE SYSTEMU

czyli na to, jakie funkcje będą możliwe do skonfigurowania w ramach pracy w danym Systemie np. zakładanie baz danych i przydzielanie określonych uprawnień Użytkownikom, prowadzenie ewidencji Zdarzeń, wysyłanie przez System powiadomień push do Użytkowników itp.  

SPOSOBY ZARZĄDZANIA SZAFAMI ORAZ SYSTEMEM PRZEZ ADMINISTRATORA

czyli na to, w jaki sposób Administrator będzie mógł zarządzać szafą TECHCODE RFID oraz Systemem, w ramach którego ona pracuje np. lokalne lub zdalne zarządzanie szafą    

Elementy Dodatkowe

na rodzaje możliwych do zastosowania w ramach danego Systemu ELEMENTÓW DODATKOWYCH np. określone rodzaje czytników kart, kontrolerów, anteny do odczytu tagów itp.