System S1 w szafach Techcode RFID

I. Definicje

System S.1 (S)

Systemem S.1 nazywamy ogół elementów niezbędnych do prawidłowego działania szafy wieloskrytkowej TECHCODE RFID oraz wykonywania przez nią wszystkich funkcji w ramach Systemu, w którym ona działa. W Systemie S.1 mogą pracować:

  • szafy ubraniowe
  • szafy wieloskrytkowe (1 szafa może posiadać max. 30 skrytek)
  • szafy na odzież brudną (tzw. brudowniki)
  • szafy kartotekowe z szufladami

Szafa TECHCODE RFID

Szafa TECHCODE RFID z Systemem S.1 pracuje w trybie autonomicznym, w jednym z trybie, w kilku schematach. Szafa wymaga zarządzania przez Administratora Systemu.

 

Szafa TECHCODE RFID pracująca w Systemie S.1 może być dodatkowo wyposażona w sieć LAN (Ethernet) i stanowić element wykonawczy, sterowany przez zewnętrzne oprogramowanie Klienta.  

Administrator systemu (A)

Do obowiązków Administratora należy zarządzanie szafą TECHCODE RFID tj. kodowanie i odkodowywanie kart, przypisywanie kart do poszczególnych skrytek oraz bieżące administrowanie szafami (np. awaryjne otwieranie skrytek, przyjmowanie informacji o usterkach itp.).

Użytkownik (XY)

Użytkownikiem  szafy TECHCODE RFID może być każdy, kto posiada zakodowaną przez Administratora kartę identyfikacyjną.

System S.1 nie wymaga wprowadzania żadnych informacji o Użytkownikach i prowadzenia baz danych.

Identyfikacja i autoryzacja

Warunkiem udzielenia dostępu (autoryzacji) do skrytki w Systemie S.1, jest poprawne przejście procesu identyfikacji. Identyfikacja następuje automatycznie, poprzez sczytanie przez czytnik identyfikatora, którym posługuje się Użytkownik. Identyfikacja i autoryzacja dostępu odbywa się za pomocą:  kart Mifare i/ lub  kart EM125kHz i/ lub  kart HID. 

 

Po poprawnej identyfikacji, System automatycznie autoryzuje dostęp do Uprawnień przypisanych danemu nośnikowi (karcie).

II. Kontrola i udzielanie dostępu w systemie S.1

III. Korzystanie z szafy

Kodowanie kart identyfikacyjnych przez administratora

Warunkiem korzystania z szafy TECHCODE RFID przez Użytkowników jest posiadanie przez nich kart identyfikacyjnych zakodowanych wcześniej przez Administratora. Karty identyfikacyjne koduje się z poziomu czytnika, za pomocą karty Master. Po zakodowaniu karty, Administrator przypisuje do niej konkretną skrytkę.

 

Kartę identyfikacyjną można kodować i odkodowywać wielokrotnie np. celem przypisania do niej innej skrytki.

Korzystanie z szafy przez użytkowników

Obsługa szafy TECHCODE RFID przez Użytkownika, sprowadza się do przykładania przez niego do czytnika zakodowanej wcześniej przez Administratora karty identyfikacyjnej. Po dokonaniu autoryzacji, System automatycznie wykonuje działanie przypisane danej karcie, czyli otwiera przypisaną do niej skrytkę.

Użytkownik ma dostęp do przypisanej do jego karty skrytki do momentu odkodowania identyfikatora przez Administratora i do tego czasu może korzystać z niej wielokrotnie.

Karta serwisowa

Karta serwisowa umożliwia dostęp do wszystkich skrytek (np. celem posprzątania w nich) lub deponowania w nich rzeczy (np. przez serwis zaopatrujący w odzież czystą). Po przyłożeniu jej do czytnika, następuje sekwencyjne otwieranie wszystkich skrytek.

 

Tę samą funkcję szafy możne wywołać Administrator za pomocą panelu administracyjnego.   

Karta administratora

Karta Administratora służy do awaryjnego otwierania skrytek za pomocą karty, bez konieczności wykonywania tego przez Administratora z poziomu panelu administracyjnego w szafie.   

IV. Zarządzanie szafą TECHCODE RFID w systemie S.1

Zarządzanie szafą TECHCODE RFID odbywa się w pełni autonomicznie, lokalnie, za pomocą prostego w obsłudze panelu administracyjnego dostępnego w szafie za drzwiczkami rewizyjnymi. Za jego pomocą można:

- kodować karty: Master, Administratora, Serwisowe

- awaryjnie otwierać wybraną skrytkę (np. w przypadku zgubienia karty przez  Użytkownika)

- otwierać wszystkie skrytki (sekwencyjnie, co 3 sek.)

- sprawdzać, do których skrytek przypisane są karty, a do których jeszcze nie  

- odkodowywać karty (celem ponownego ich zakodowania)

- przywracać ustawienia fabryczne Systemu.

V. Baza danych

Wszystkie dane o numerach zakodowanych w Systemie S.1 kart i przypisanych do nich skrytkach, przechowywane są w pamięci kontrolera szafy TECHCODE RFID. System S.1 nie wymaga prowadzenia baz, ani wprowadzania danych o Użytkownikach.

VI. Schematy pracy szafyTECHCODE RFID

Szafa TECHCODE RFID działająca w Systemie S.1 pracuje w jednym Trybie pracy, w kilku schematach:

Wyślij zapytanie o szafy w Systemie S.1