Wprowadzenie do kontroli dostępu systemu s.4 w szafach wieloskrytkowych techcode rfid typu szafomat

I. Definicje

System S.4 (S)

Systemem S.4 nazywamy ogół elementów niezbędnych do prawidłowego działania Szafomatu TECHCODE RFID oraz wykonywania przez szafę wszystkich funkcji w ramach Systemu, w którym ona działa.

Centralnym ogniwem Systemu S.4 jest szafa TECHCODE RFID, zwana Szafomatem, bowiem to ona scala w całość wszystkie elementy danego Systemu. Do innych elementów Systemu zaliczamy m.in. czytniki, kontrolery, ekspandery, aplikacje, programy itp.

Szafomat TECHCODE RFID

Szafomat TECHCODE RFID pracujący w ramach Systemu S.4 umożliwia:

- rotacyjne korzystanie ze skrytek wewnątrz firm przez zdefiniowanych oraz niezdefiniowanych Użytkowników, bez potrzeby stałego przypisywania skrytek do konkretnych Użytkowników

- automatyzację procesów związanych z przekazywaniem różnych zasobów w firmie (np. dokumentów, narzędzi, laptopów i innych rzeczy oraz przesyłek).

Szafa TECHCODE RFID wymaga zarządzania przez Administratora Systemu.

Administrator systemu (A)

Administratorem jest zdefiniowany Użytkownik Systemu z uprawnieniami do zarządzania Systemem i/ lub szafami TECHCODE RFID.

Do jego obowiązków należy m.in. wprowadzanie określonych danych do Systemu (np. danych Użytkowników), nadawanie uprawnień poszczególnym Użytkownikom oraz bieżące administrowanie szafami TECHCODE RFID (np. zdalne otwieranie lub zwalnianie zarezerwowanych skrytek, przyjmowanie informacji o usterkach itp.).     

Zdefiniowany użytkownik (U)

Użytkownik wprowadzony przez Administratora do bazy danych Systemu. Każdorazowo, to Administrator decyduje, w jaki sposób Użytkownik zostanie przez niego zdefiniowany, czyli wprowadzony do bazy danych:

1. poprzez podanie danych osobowych Użytkownika  (np. imię i nazwisko) lub

2. za pomocą innych danych identyfikujących Użytkownika np. numer porządkowy Użytkownika, stanowisko, nazwa działu, numer pokoju itp. 

Niezdefiniowany użytkownik (XY)

Użytkownik, który korzysta z szaf TECHCODE RFID bez wcześniejszego zdefiniowania tj. wprowadzenia go do Systemu przez Administratora.

 

Może on korzystać z Szafomatu na podstawie jednorazowego loginu nadanego mu przez innego, zdefiniowanego Użytkownika Systemu oraz jednorazowego kodu PIN nadawanego przez System S.4.

II. Kontrola dostępu i automatyzacja procesów

III. Zarządzanie systemem S.4. przez administratora

Zarządzanie Szafomatami odbywa się za z poziomu dedykowanego programu do zarządzania Zasobnik (aplikacja webowa), z którym Aplikacja w szafie TECHCODE RFID łączy się za pomocą szyfrowanej komunikacji w sieci LAN (Ethernet lub Wi-Fi).

Do Zasobnika można logować się zdalnie, z każdego urządzenia obsługującego przeglądarkę i posiadającego dostęp do Internetu.  Dostęp do konta w Zasobniku jest chroniony poprzez login i hasło.

IV. Korzystanie z szafomatu przez użytkowników

Obsługa Szafomatu przez zdefiniowanych Użytkowników odbywa się za pomocą Aplikacji TECHCODE MOBILE, do której kod dostępu udziela Administrator. Każdy zdefiniowany Użytkownik Szafomatu ma pełny dostęp do wszystkich jego funkcji.

 

Aplikacja stanowi integralną część Systemu S.4., dostępna jest na urządzenia mobilne działające w systemie Android i IOS.

Obsługa Szafomatu przez niezdefiniowanych Użytkowników odbywa się za pomocą ekranu dotykowego w szafie TECHCODE RFID, na podstawie przyznanego im przez zdefiniowanego Użytkownika loginu oraz wygenerowanego przez System jednorazowego kodu PIN.

V. Baza danych

Baza danych przechowana jest na serwerze wirtualnym.

VI. Schematy pracy wieloskrytkowej szafy TECHCODE RFID typu szafomat

Wyślij zapytanie o szafy w Systemie S.4