Klauzula RODO

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Pani/ Panu poniższe dane:

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TECHMARK L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Zgodnie z KRS identyfikujemy się numerem NIP: 726-000-22-12 oraz REGON: 470513221.

 

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami pod numerem telefonu: + 48 42 712 17 95 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@techmark.com.pl.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dla którego zostały przez Panią/ Pana udostępnione.

 

Celem przetwarzania danych, jaki realizuje Administrator jest prowadzenie serwisu internetowego (pod adresem www.techcoderfid.com), umożliwiającego założenie konta oraz wysyłanie zapytań. W związku z powyższym, Pani/ Pana dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z założeniem konta w serwisie.

 

Z uwagi na powyższe, przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na prawo przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane będą przechowywane do czasu wyrejestrowania konta.

 

Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym obsługę sklepu, podmiotom świadczącym usługi przewozowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej, hostingu poczty elektronicznej i/ lub nadzoru nad oprogramowaniem.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/ Pan:

 

  • prawo dostępu oraz prawo żądania sprostowania podanych danych
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Może Pani/ Pan skorzystać z przedstawionych praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.

 

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę.