O nas

Czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) wytyczyła nowy trend: łączenia technologii cyfrowych i infrastruktur informatycznych celem optymalizowania działań zarówno finansowych, jak i niefinansowych związanych z działalnością biznesową.

Związana jest z nią również koncepcja Internetu Rzeczy (Internet of Things). Zakłada ona ścisłą interakcję między ludźmi, a rzeczami, które same generują i przesyłają przez Internet dane, w oparciu o które optymalizuje się wszelkie procesy zachodzące z ich udziałem.

Obie te koncepcje zakładają unifikację świata rzeczywistego ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej, obejmującą jak najwięcej aspektów związanych z prowadzeniem firmy, przedsiębiorstwa, czy świadczeniem usług.

 

Efektem tego ma być zbieranie i analizowanie coraz większej ilości danych, co z kolei ma przyczynić się do wydajniejszego, a zarazem oszczędniejszego prowadzenia każdego biznesu.

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, inteligentne zarządzanie strategiczne, zwiększanie wydajności firmy, ograniczanie kosztów operacyjnych, efektywniejsze wykorzystanie pracowników. Te i inne założenia są wymogami współczesnego rynku, ale i dużym wyzwaniem dla nowoczesnych firm.

Dostrzegając potencjał tych koncepcji oraz możliwości, jakie daje technologia RFID, w 2017 r. rozpoczęliśmy badania w kierunku zaimplementowania jej w naszych produktach. Ich skutkiem było powstanie odrębnej grupy mebli TECHCODE RFID, inteligentnych szaf nowej generacji.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szaf TECHCODE RFID 

Przejdź

Więcej informacji o nas, znajdziesz w naszym serwisie głównym

Przejdź