Szafy na odzież brudną techcode rfid

Szafy TECHCODE RFID z wrzutnią, potocznie nazywane są również „brudownikami”. Wykorzystywane są do gromadzenia wszelkich zużytych Zasobów (np. fartuchów i innej odzieży, rękawic ochronnych, obuwia, obrusów, ręczników, dywaników, pojemników itp.), nadających się do prania, wymiany, uzupełnienia, naprawienia lub przeznaczonych do wyrzucenia.

Brudowniki najczęściej stosowane są przez firmy outsourcingowe (np. pralnie), świadczące usługi związane z serwisowaniem i zaopatrywaniem zakładów w odzież roboczą i inny asortyment. Ich głównymi użytkownikami są zaś zakłady produkcyjne, hotele, restauracje, banki, lotniska, placówki medyczne, a także inne firmy, chcące kontrolować i mieć bezpośredni nadzór nad przepływem Zasobów.

 

W zależności od Systemu, w jakim pracuje szafa TECHCODE RFID, może być ona wyposażona w mechanizmy umożliwiające:

- kontrolowanie i autoryzowanie przez System dostępu do wrzutni, co z kolei przekłada się na efektywniejsze wyniki selekcjonowania wrzucanych do szafy Zasobów.  Otwieranie wrzutni odbywa się poprzez zwolnienie elektrozamka, po uzyskaniu autoryzacji dostępu kontrolowanej przez zastosowany w szafie System wykorzystujący technologię RFID 

- odczytywanie tagów RFID, jakimi znakowane są wrzucane do szafy rzeczy oraz automatyczne ewidencjonowanie informacji o wrzucanych do szafy Zasobach (przez kogo, jaki Zasób i kiedy został wrzucony).

 

Rejestrowanie zwrotów zużytych Zasobów:

- stanowi ostatnie ogniwo łańcucha związanego z kontrolą obrotów Zasobami

- usprawnia planowanie dostaw nowych Zasobów

- ułatwia organizowanie odbioru zużytych zasobów i wymiany ich na nowe

- dostarcza pewnych, pozbawionych błędów danych, ułatwiających rozliczanie z firmami wykonującymi usługi związane z obsługą zużytych Zasobów.

 

Zbierane przez System dane, umożliwiają tworzenie niezawodnych raportów, a w oparciu o nie  analizowanie danych (np. pod kątem szybkości zużycia, czy częstotliwości wymiany poszczególnych Zasobów) i usprawnianie procesów związanych z zarządzaniem Zasobami (np. optymalizowanie poziomu Zapasów i redukowanie kosztów).

Meble te mogą pracować w jednym Systemie razem z innymi modelami TECHCODE RFID (np. z szafami wieloskrytkowymi przeznaczonymi do przekazywania odzieży czystej). Takie rozwiązanie stanowi pomocne narzędzie do zbierania informacji oraz zarządzania procesami związanymi z zapewnieniem np. odzieży roboczej pracownikom. Dane te mogą przyczynić się do usprawnienia działań podejmowanych przez firmę, a także na opracowanie niezbędnych schematów pozwalających oszczędzić czas potrzebny na wykonywanie niektórych czynności przez pracowników.

 

Zastosowane w szafach TECHCODE RFID oprogramowanie może być integrowane z innymi systemami wykorzystywanymi w firmach, co dodatkowo ułatwia kontrolę oraz optymalizację procesów biznesowych i usprawnia proces rozliczeń pomiędzy firmami.

 

Prosta obsługa, możliwość zdalnego zarządzania, stała kontrola oraz dostęp do rejestrowanych przez szafę danych, to tylko niektóre zalety szaf TECHCODE RFID.

Zobacz, jakie jeszcze korzyści daje stosowanie brudownika TECHCODE RFID w Twojej firmie:

 

Szafy na odzież brudną TECHCODE RFID mogą pracować w trzech Systemach. Wybór Systemu decyduje o funkcjach wykonywanych przez te szafy:

Prosta kontrola dostępu do wrzutni

Nadawanie spersonalizowanych uprawnień i tworzenie grup Użytkowników

Wiele schemtów pracy szafy, mnóstwo możliwości

Chcesz wiedzieć więcej? Przyjedź do nas, bądź skontaktuj się z nami. Zapraszamy!