Szafy wieloskrytkowe techcode rfid

Do szaf wieloskrytkowych TECHCODE RFID zaliczamy wszelkiego rodzaju szafy ze skrytkami. Szafy te mogą być wykonane w różnych wymiarach, zaś ich modułowa zabudowa umożliwia skonfigurowanie w jednej szafie skrytek różnych wielkości.

Otwieranie drzwiczek skrytki odbywa się poprzez zwolnienie elektrozamka, po uzyskaniu autoryzacji dostępu kontrolowanej przez zastosowany w szafie System wykorzystujący technologię RFID. 

 

Szafy te znajdują różne zastosowanie i przeznaczenie m.in. jako:

- szafy depozytowe- umożliwiają deponowanie i bezpieczne przechowywanie rzeczy w firmach, przestrzeniach publicznych i innych miejscach np. w hotelach, biurowcach, apartamentach, przychodniach, szkołach, szatniach, sklepach, ośrodkach sportowych, na halach produkcyjnych, dworcach czy lotniskach. W zależności od zastosowanego Systemu, szafy TECHCODE RFID mogą również służyć do zdawania Zasobów, przekazywania depozytów między różnymi Użytkownikami, czy rezerwowania miejsca w określonej skrytce.

- szafy na odzież czystą- szafy te stosowane są zazwyczaj przez firmy zajmujące się outsourcingiem w zakresie wyposażania zakładów produkcyjnych i usługowych w odzież roboczą i ochronną dla pracowników. Wyposażane są w nie głównie zakłady pracy, placówki zdrowia, laboratoria, montownie, przetwórnie i inne instytucje zaopatrujące swoich pracowników w ubrania robocze.

Automatycznie prowadzone przez szafy TECHCODE RFID ewidencje, ułatwiają zarządzanie i integrowanie łańcuchów dostaw oraz szybki obrót zapasami. Stałe rejestrowanie informacji np. o pobraniach i zwrotach ubrań zapewnia lepszą koordynację działań w zakresie planowania dostaw i wymiany odzieży. 

- szafy śniadaniowe- stosowane są na stołówkach, w bufetach, jadalniach, a także w innych pomieszczeniach, w których spożywane są posiłki. Szafy TECHCODE RFID umożliwiają udzielanie poszczególnym Użytkownikom indywidualnych uprawnień do korzystania ze skrytki/ skrytek, układanie harmonogramów oraz dopasowywanie ich do zmieniających się potrzeb Użytkowników.    

TECHNOLOGIA RFID

Zastosowana w szafach TECHCODE RFID technologia RFID umożliwia elastyczne zarządzanie uprawnieniami Użytkowników, również zdalnie przez Administratora. W zależności od zastosowanego Systemu, szafy TECHCODE RFID mogą działać autonomicznie lub pracować w sieci, dzięki czemu pełnią więcej funkcji. Działanie szaf w Systemie zapewnia stałą administrację nad nimi oraz kontrolę nad tym kto, kiedy i w jakim zakresie może z nich korzystać (np. dzięki udzielaniu czasowego dostępu do poszczególnych skrytek).

 

Są najlepszym rozwiązaniem dla firm z wdrożonym systemem HACCP, który zabrania wnoszenia na teren produkcji elementów metalowych, w tym kluczy, ale zezwala na wnoszenie kart RFID.

Prosta obsługa, możliwość zdalnego zarządzania uprawnieniami Użytkowników, stała kontrola oraz dostęp do rejestrowanych przez szafę danych, to tylko niektóre zalety szaf TECHCODE RFID.

 

Zobacz, jakie jeszcze korzyści daje stosowanie szaf wieloskrytkowych TECHCODE RFID w Twojej firmie:

 

Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID mogą pracować w czterech Systemach. Wybór Systemu decyduje o funkcjach wykonywanych przez te szafy:

Prosta obsługa i minimum zarządzania

Nadawanie spersonalizowanych uprawnień i tworzenie grup Użytkowników

Wiele schemtów pracy szafy, mnóstwo możliwości

Szafomat, czyli nadawaj, rezerwuj, przekazuj, odbieraj 

Chcesz wiedzieć więcej? Przyjedź do nas, bądź skontaktuj się z nami. Zapraszamy!