System S.1
W SZAFACH TECHCODE RFID
Systemy TECHCODE RFID zapewniają bezpieczeństwo i wspomagają automatyzację procesów w organizacjach.

System S.1

System S.1 to podstawowy, autonomiczny i nie wymagający zaawansowanej administracji system bezpiecznego przechowywania w szafach wieloskrytkowych TECHCODE RFID do 30 skrytek.

Poniżej przedstawione są elementy, które mogą działać w Systemie S.1:

Szafy ubraniowe
Szafy wieloskrytkowe
Szafy kartotekowe z szufladami

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wielu z nas wyznaje tę zasadę. Nikt bowiem nie chce, by osoby niepożądane miały dostęp do ważnych dokumentów.

System S.1 to najprostszy system zabezpieczający przed niepożądanym dostępem do ważnych dokumentów i zasobów. Szafy wyposażone w System S.1 pozwalają na ochronę przedmiotów o różnych gabarytach i przeznaczeniu.

Tylko administrator może wydać zakodowane karty identyfikacyjne umożliwiające korzystanie z szaf Techcode, co zapewnia bezpieczeństwo.

Szafa TechCode RFID
z systemem S.1

Szafa TECHCODE RFID z Systemem S.1 działa w trybie autonomicznym. Administrator Systemu jest odpowiedzialny za zarządzanie szafą.

Oznacza to że jest w stanie funkcjonować niezależnie, bez potrzeby stałego połączenia z zewnętrznym systemem. W tym trybie szafa operuje samodzielnie, co przekłada się na elastyczność w użytkowaniu oraz niezależność od nadzoru z zewnątrz.

Szafy wieloskrytkowe w systemie S.1 pracują autonomicznie bez potrzeby zdalnej administracji.

Administrator systemu (A)

Administrator jest odpowiedzialny za zarządzanie szafą TECHCODE RFID, w tym kodowanie i dekodowanie kart, przypisywanie kart do szafek oraz nadzorowanie administracji szafy.

Użytkownik (XY)

Każdy, kto otrzymał zakodowaną kartę identyfikacyjną od Administratora, może bez problemu korzystać z systemu S.1. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych informacji o użytkownikach ani prowadzenia baz danych.

Identyfikacja i autoryzacja

Aby uzyskać autoryzację do skrytki w Systemie S.1, należy przeprowadzić proces identyfikacji poprzez odczytanie identyfikatora przypisanego do nośnika (karty) Mifare, EM125kHz. Jeśli proces zostanie poprawnie przeprowadzony, użytkownik uzyska dostęp do uprawnień przypisanych do danego nośnika.

Szafy wieloskrytkowe w systemie S.1 są najprostszym rozwiązaniem bezpiecznego przechowywania.

KONTROLA DOSTĘPU

i automatyzacja procesów w S.1
za pomocą szaf TECHCODE RFID

1
Kodowanie identyfikatorów przez administratora i przypisywanie do nich skrytek
2
Automatyczna identyfikacja identyfikatorów przez system
3
Autoryzacja dostępu i sterowanie przez system działaniami szafy
Kodowanie kart identyfikacyjnych
przez administratora

Do korzystania z szafy TECHCODE RFID potrzebna jest zakodowana karta identyfikacyjna przypisana do konkretnej skrytki przez Administratora. Karty można wielokrotnie kodować i odkodowywać, aby przypisać je do innej skrytki. Kodowanie kart odbywa się przy użyciu karty Master i czytnika.

Korzystanie z szafy
przez użytkowników

Aby otworzyć skrzynkę w szafie TECHCODE RFID, należy przyłożyć zakodowaną kartę identyfikacyjną do czytnika. System automatycznie otworzy skrytkę, a użytkownik ma nieograniczony dostęp do jej zawartości, dopóki Administrator nie odkoduje identyfikatora.

Karta serwisowa

Karta serwisowa zapewnia dostęp do wszystkich skrytek. Przy użyciu czytnika karty, wszystkie skrytki zostaną otwarte sekwencyjnie. Administrator ma możliwość otwarcia wszystkich szaf za pomocą panelu administracyjnego.

Zarządzanie szafą
TechCode RFID

Szafa TECHCODE RFID pozwala na pełne, autonomiczne zarządzanie poprzez łatwy w obsłudze panel administracyjny. Za pomocą panelu można: kodować karty, otwierać skrytki, sprawdzać ich przypisanie do kart, odkodowywać karty, przywracać ustawienia fabryczne.

Karta administratora

Karta Administratora służy do awaryjnego otwierania skrytek za pomocą karty, bez konieczności wykonywania tego przez Administratora z poziomu panelu administracyjnego w szafie.

Baza danych

Wszystkie dane o numerach zakodowanych w Systemie S.1 kart i przypisanych do nich skrytkach, przechowywane są w pamięci kontrolera szafy TECHCODE RFID. System S.1 nie wymaga prowadzenia baz, ani wprowadzania danych o Użytkownikach.

Szafy, które mogą pracować w tym systemie

Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID
Szafy wieloskrytkowe

Szafy te znane są również jako szafy:

  • Depozytowe
  • Śniadaniowe
  • Na odzież czystą
Szafy ubraniowe TECHCODE RFID
Szafy ubraniowe

Szafy służą do przechowywania ubrań i innych przedmiotów w szatniach pracowniczych, hotelach, szpitalach i obiektach sportowych.

Szafy kartotekowe TECHCODE RFID
Szafy kartotekowe

Służą bezpiecznemu przechowywaniu wszelkich rodzajów dokumentów (biurowych, księgowych, osobowych itp.) o znormalizowanych formatach.

Schematy pracy wieloskrytkowej
szafy TechCode RFID typu szafomat

Szafa TECHCODE RFID działająca w Systemie S.1 pracuje w jednym Trybie pracy, w kilku schematach:

Kodowanie identyfikatora
i przypisywanie skrytki

Administrator koduje kartę identyfikacyjną oraz przypisuje do niej na stałe jedną skrytkę. Przypisana skrytka jest oznaczona jako zajęta i nie jest brana pod uwagę podczas przydzielania kolejnych wolnych szafek

Identyfikacja
i autoryzacja dostępu

System identyfikuje i autoryzuje dostęp do szafy na podstawie karty identyfikacyjnej

Otwieranie skrytki
przypisanej na stałe do jednej karty

Po pozytywnej autoryzacji następuje automatyczne otwarcie jednej skrytki, przypisanej wcześniej przez administratora do danej karty. Z przypisanej do karty skrytki użytkownik może korzystać wielokrotnie do czasu odkodowania jego karty przez administratora.

Kodowanie karty
serwisowej

Administrator koduje kartę serwisową

Identyfikacja
i autoryzacja dostępu

System identyfikuje i autoryzuje dostęp do szafy na podstawie karty serwisowej.

Sekwencje otwieranie
wszystkich skrytek

Po pozytywnej autoryzacji, następuje automatyczne, sekwencyjne otwieranie wszystkich skrytek. Z karty serwisowej można korzystać wielokrotnie do czasu odkodowania jej przez administratora.

Kodowanie karty
administratora

Administrator koduje kartę administratora

Identyfikacja
i autoryzacja dostępu

System identyfikuje i autoryzuje dostęp do szafy na podstawie karty administratora.

Otwarcie wybranej skrytki
w trybie awaryjnym

Po pozytywnej autoryzacji, za pomocą karty administratora następuje otwarcie wybranej skrytki. W trybie awaryjnym kartą administratora można otworzyć dowolną skrytkę. Z karty administratora można korzystać wielokrotnie do czasu odkodowania jej przez administratora.