System S.4
W SZAFACH TECHCODE RFID
Systemy TECHCODE RFID zapewniają bezpieczeństwo i wspomagają automatyzację procesów w organizacjach.

System S.4

System S.4 to szafa wieloskrytkowa TECHCODE RFID służąca do wzajemnego przekazywania zasobów pomiędzy Użytkownikami.

System przydziela nadawcy przesyłki odpowiednią skrytkę, a odbiór przesyłki sprowadza się do identyfikacji odbiorcy. Po otwarciu skrytki i wyjęciu przesyłki, skrytka zostaje zwolniona do dalszego wykorzystania przez kolejnych Użytkowników.

W Systemie S.4 mogą pracować:

Szafy wieloskrytkowe

Usprawnij pracę w swojej firmie z szafami wyposażonymi w System S.4!

System S.4 to nowoczesne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć wydajność. Szafa pozwala na łatwe korzystanie ze skrytek przez użytkowników bez przydzielania ich do konkretnych osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TechCode Mobile.

Szafy w Systemie S.4 pozwalają na automatyzacje procesów związanych z przekazywaniem zasobów, co oszczędza czas i pieniądze w firmie.

Szafa TechCode RFID
z systemem S.4

Szafa TECHCODE RFID działająca w ramach Systemu S.4 pozwala na:

  • rotacyjne wykorzystanie skrytek wewnątrz firm przez zdefiniowanych i niezdefiniowanych użytkowników;
  • automatyzację procesów dotyczących przekazywania różnych zasobów w firmie (np. dokumentów, narzędzi, laptopów, przesyłek), co przyczynia się do usprawnienia działalności.
  • Szafa TECHCODE RFID wymaga zarządzania przez Administratora Systemu.
Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID w systemie S.4 zapewniają rotacyjne wykorzystanie skrytek.

Administrator
systemu (A)

Administrator posiada uprawnienia do zarządzania Systemem oraz szafami.

Odpowiada on za wprowadzanie danych, przydzielanie uprawnień, administrowanie szafami, zdalne otwieranie skrytek, monitorowanie stanu szaf i raportowanie o usterkach.

Zdefiniowany
użytkownik (U)

W celu dodania Użytkownika do bazy danych, Administrator ma możliwość wyboru sposobu jego zdefiniowania. W tym celu może użyć jednego z dwóch sposobów:

1. Wprowadzenie danych osobowych Użytkownika, takich jak imię i nazwisko.

2. Użycie innych danych identyfikujących Użytkownika, takich jak numer porządkowy, stanowisko, nazwa działu czy numer pokoju.

Niezdefiniowany
Użytkownik (XY)

Jeśli użytkownik nie został zdefiniowany przez Administratora systemu, ale chce skorzystać z szafy TECHCODE RFID, może poprosić innego użytkownika o jednorazowy login. Następnie system wygeneruje kod PIN, który umożliwi mu skorzystanie z szafy.

Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID w systemie S.4 stanowią idealne rozwiązanie dla bibliotek, wypożyczalni i innych instytucji publicznych.

KONTROLA DOSTĘPU

i automatyzacja procesów w S.4
za pomocą szaf TECHCODE RFID

1
Konfigurowanie systemu przez Administratora
2
Wprowadzenie danych do systemu przez Administratora
3
Identyfikacja użytkowników przez system
4
Autoryzacja dostępu i sterowanie przez system działaniami szafomatu
5
Automatyczne ewidencjonowanie zdarzeń przez system oraz zarządzanie danymi
Zarządzanie systemem
przez administratora

Rola Administratora w Systemie S.4 obejmuje wprowadzanie danych, nadawanie uprawnień Użytkownikom oraz, zarządzanie szafami RFID.

Zarządzanie szafami z systemem S.4 jest możliwe dzięki dostępowi do webowej aplikacji Zasobnik, która łączy się z szafą za pomocą szyfrowanej komunikacji w sieci LAN. 

Korzystanie z szafomatu
przez użytkowników

Korzystanie z Szafy z Systemem S.4 przez wyznaczonych Użytkowników jest możliwe dzięki aplikacji TechCode Mobile. Administrator udziela kodu dostępu, umożliwiającego pełny dostęp do wszystkich funkcji Szafomatu.

Aplikacja jest integralną częścią Systemu S.4. i dostępna dla urządzeń mobilnych z systemami Android i IOS.

Niezidentyfikowany
Użytkownik (XY)

Korzystanie z Szafomatu przez Użytkowników niezdefiniowanych odbywa się poprzez ekran dotykowy w szafie TECHCODE RFID. Aby uzyskać dostęp, wymagany jest login przyznany przez zdefiniowanego Użytkownika oraz jednorazowy kod PIN wygenerowany przez System.

Baza danych
w systemie S.4

Baza danych przechowywana jest na dedykowanym serwerze lokalnym lub w chmurze.

Szafy, które mogą pracować w tym systemie

Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID
Szafy wieloskrytkowe

Szafy te znane są również jako szafy:

  • Depozytowe
  • Śniadaniowe
  • Na odzież czystą
Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID w systemie S.4 mogą pełnić funkcje szafomatów i książkomatów.
Schematy pracy wieloskrytkowej
szafy TechCode RFID typu szafomat
Nadawanie
przesyłki

Zdefiniowany użytkownik A nadaje przesyłkę zdefiniowanemu użytkownikowi B za pomocą aplikacji TechCode Mobile.

Powiadomienie
o przesyłce

System wysyła na urządzenie użytkownika B komunikat o nadaniu dla niego przesyłki przez użytkownika A.

Odbieranie
przesyłki

Zdefiniowany użytkownik B odbiera przesyłkę nadaną przez zdefiniowanego użytkownika A za pomocą aplikacji TechCode Mobile.

Rezerwowanie
skrytki

Zdefiniowany użytkownik A za pomocą aplikacji TechCode Mobile rezerwuje skrytkę i wysyła niezdefiniowanemu użytkownikowi XY login oraz kod PIN.

Nadanie
przesyłki

Niezdefiniowany użytkownik XY otwiera skrytkę za pomocą loginu i kodu PIN oraz umieszcza w niej przesyłkę dla zdefiniowanego użytkownika A.

Powiadomienie
o przesyłce

System wysyła na urządzenie użytkownika A komunikat o nadaniu dla niego przesyłki przez niezidentyfikowanego użytkownika XY.

Odbieranie
przesyłki

Zdefiniowany użytkownik A za pomocą aplikacji TechCode Mobile odbiera przesyłkę z zarezerwowanej przez niego skrytki.

Nadawanie
przesyłki

Zdefiniowany użytkownik A nadaje przesyłkę niezdefiniowanemu użytkownikowi XY za pomocą aplikacji TechCode Mobile.

Powiadomienie
o przesyłce

Niezdefiniowany użytkownik XY otrzymuje dane potrzebne do otwarcia skrytki (login i kod PIN).

Odbieranie
przesyłki

Niezdefiniowany użytkownik XY odbiera przesyłkę nadaną przez zdefiniowanego użytkownika A za pomocą loginu i kodu PIN.