SYSTEMY
W SZAFACH TECHCODE RFID
Systemy TECHCODE RFID zapewniają bezpieczeństwo i wspomagają automatyzację procesów w organizacjach.

TECHCODE RFID

RODZAJE SYSTEMÓW

Szczegółowe informacje o poszczególnych Systemach stosowanych w szafach TECHCODE RFID znajdziesz poniżej.

SYSTEM

S.1

Prostota i bezpieczeństwo.

System S.1 to efektywna ochrona ważnych dokumentów i zasobów przy minimalnym nakładzie na administrację. Jedna karta identyfikacyjna przypisana jest do jednej skrytki, a kodowanie kart odbywa się bezpośrednio za pomocą szafy.

System działa autonomicznie i nie wymaga podłączenia do infrastruktury sieciowej klienta.

System obsługuje szafy do 30 skrytek z możliwością multiplikacji.

w jakich systemach

mogą pracować szafy
TECHCODE RFID

Szafy TECHCODE RFID mogą pracować w różnych systemach, w zależności od potrzeb i preferencji. Mogą być zintegrowane z systemami zarządzania magazynem, systemami monitorowania, a także innymi systemami kontroli dostępu.

W zależności od wybranego systemu mogą być administrowane lokalnie lub zdalnie, a także być integrowane z innymi rozwiązaniami informatycznymi w firmie.

Inteligentne szafy TECHCODE RFID - najlepsze rozwiązanie dla Twojej organizacji.
Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID
Szafy wieloskrytkowe

Szafy te znane są również jako szafy:

  • Depozytowe
  • Śniadaniowe
  • Na odzież czystą
SYSTEM
Szafy aktowo-narzędziowe TECHCODE RFID
Szafy aktowo - narzędziowe

Szafy umożliwiają przechowywanie dokumentów oraz innych zasobów takich jak narzędzia warsztatowe.

SYSTEM
Szafy ubraniowe TECHCODE RFID
Szafy ubraniowe

Szafy służą do przechowywania ubrań i innych przedmiotów w szatniach pracowniczych, hotelach, szpitalach i obiektach sportowych.

SYSTEM
Szafy z wrzutnią TECHCODE RFID
Szafy z wrzutnią

Wykorzystywane są do gromadzenia i ewidencjonowania zużytych zasobów np. odzieży roboczej, ręczników itp.

SYSTEM
Depozytory na klucze TECHCODE RFID
Depozytory na klucze

Szafy do deponowania kluczy i dokumentów stanowią zazwyczaj wyposażenie serwisów i wypożyczalni samochodów, czy też hoteli.

SYSTEM
Szafy kartotekowe TECHCODE RFID
Szafy kartotekowe

Służą bezpiecznemu przechowywaniu wszelkich rodzajów dokumentów (biurowych, księgowych, osobowych itp.) o znormalizowanych formatach.

SYSTEM
Inteligentne szafy TECHCODE RFID pasują do każdego wnętrza.
Szafy aktowo-narzędziowe TECHCODE RFID znajdują zastosowanie tam, gdzie liczy się najwyższe bezpieczeństwo.
największe różnice między
systemami w szafkach
TECHCODE RFID

Każda szafa TECHCODE RFID jest głównym elementem Systemu sterującego jej pracą. Wybór Systemu, jaki ma być zastosowany w szafie TECHCODE RFID jest kluczowy, on bowiem odpowiada za funkcjonalności, jakie będzie posiadała dana szafa oraz zadania, jakie będzie wykonywała. Podstawowe różnice między poszczególnymi Systemami sprowadzają się do:

Sposobów identyfikacji

użytkowników systemu
i autoryzacji dostępu

czyli metod, za pomocą których System będzie autoryzował dostęp do szafy/ skrytki/ szuflady np. przez karty identyfikacyjne, kod PIN.

Rodzajów uprawnień

jakie będą mogli posiadać poszczególni
użytkownicy systemu

czyli możliwości przyznawania Użytkownikom indywidualnych uprawnień np. do korzystania z grupy skrytek, do nadawania przesyłek, do otwierania wszystkich skrytek itp.

Sposobów korzystania

z szaf przez użytkowników

czyli tego, w jaki sposób Użytkownicy będą mogli korzystać z szaf TECHCODE RFID np. za pomocą czytnika, ekranu dotykowego w szafie lub aplikacji w telefonie.

Funkcji

oraz trybów pracy szafy

czyli tego, jakie operacje będzie mogła wykonywać szafa w ramach pracy w danym Systemie oraz w danym trybie np. możliwości identyfikacji przechowywanych przedmiotów oznaczonych tagami RFID.

Możliwości

systemu

czyli tego, jakie funkcje będą możliwe do skonfigurowania w ramach pracy w danym Systemie np. przydzielanie określonych uprawnień Użytkownikom, prowadzenie ewidencji zdarzeń, określanie statusów dla przedmiotów (np. awaria) i wysyłanie przez System powiadomień do Użytkowników.

Elementów

dodatkowych do zastosowania

czyli możliwości zastosowania określonych elementów wyposażenia szafy np. rodzajów czytników kart, anten do odczytu tagów itp.

Sposobów zarządzania

szafami oraz systemem przez administratora

czyli tego, w jaki sposób Administrator będzie mógł zarządzać szafą TECHCODE RFID oraz Systemem, w ramach którego ona pracuje np. lokalne lub zdalne zarządzanie szafą

Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID zapewniają bezpieczne przechowywanie i zaawansowane funkcje zarządzania.
Depozytory kluczy TECHCODE RFID zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.
który system wybrać?
do szafy
TECHCODE RFID

Decyzję o wyborze Systemu najlepiej dokonać w oparciu o główne założenia oraz funkcjonalności, jakie za jego pomocą ma wykonywać dana szafa TECHCODE RFID. Poniżej przeczytasz o kilku z nich.

Korzystanie z szafy po udzieleniu uprawnień do dostępu

Administrator lub inny użytkownik systemu przydziela innym użytkownikom uprawnienia do korzystania z szafy TECHCODE RFID.

Z szafy TECHCODE RFID mogą korzystać Użytkownicy bez konieczności udziału ze strony Administratora lub innego Użytkownika.

System umożliwia korzystanie z Szafy TECHCODE RFID okazjonalnie, bez potrzeby przydzielania do niej dostępu na stałe przez Administratora.

Administrator może przypisać Użytkownikowi na stałe dostęp do szafy/ skrytki, aby mógł on z niej korzystać w dowolnym momencie.

Administrator może tworzyć i korzystać z bazy danych o Użytkownikach i/ lub zasobach.

Za pomocą szafy TECHCODE RFID System prowadzi automatyczny rejestr zdarzeń, a Administrator otrzymuje alerty i powiadomienia o nich.

Szafa TECHCODE RFID identyfikuje zasoby oznakowane specjalnymi znacznikami, a System gromadzi informacje o zdarzeniach z ich udziałem.

Za pomocą szafy TECHCODE RFID Użytkownicy mogę przekazywać informacje o zasobach np. zasób zużyty, wymaga naprawy itp.