System S.3
W SZAFACH TECHCODE RFID
Systemy TECHCODE RFID zapewniają bezpieczeństwo i wspomagają automatyzację procesów w organizacjach.

System S.3

System S.3 to inteligentna szafa TECHCODE RFID samodzielnie czytająca tagi przypisane do przechowywanych w niej zasobów.

Szafa po każdym zamknięciu bez dalszego udziału użytkownika sprawdza jakie zasoby się w niej znajdują, rejestruje ich pobrania i zwroty, a także pozwala przekazać dodatkowe informacje o nich.

W Systemie S.3 mogą pracować:

Szafy aktowo-narzędziowe
Szafy z wrzutnią

Depozytory na klucze
Szafy kartotekowe

Przekonaj się, co mają do zaoferowania szafy wyposażone w System S.3

Autorski System S.3 to rozwiązanie do zarządzania i ewidencji zasobów przechowywanych w inteligentnych szafach TECHCODE RFID.

System umożliwia automatyczną ewidencję i monitorowanie przechowywanych przedmiotów, co zapewnia ponadprzeciętne bezpieczeństwo. Administrator może zdalnie kontrolować wszystko w czasie rzeczywistym przez cały rok i 24 godziny na dobę.

Wszystko to możliwe jest z dowolnego urządzenia za pomocą dedykowanego aplikacji webowej Zasobnik.

Szafa TechCode RFID
z systemem S.3

Wykorzystując System S.3 oraz szafę z ewidencją TECHCODE RFID, możesz:

  • Otagować dowolne przedmioty i przypisać im specjalne cechy identyfikujące, takie jak nazwa, terminy przeglądu lub ważność zasobu.
  • Automatycznie rejestrować i monitorować otagowane zasoby.
  • Zdalnie zarządzać szafami i systemem za pomocą narzędzi dostępnych dla administratora.
  • Otrzymywać dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
  • Optymalizować procesy związane z zarządzaniem zasobami poprzez zbieranie przydatnych danych do analizy i raportowania.
Odtwórz wideo

Administrator systemu (A)

Osoba odpowiedzialna za administrację systemem TECHCODE RFID jest wyposażona w określone uprawnienia, umożliwiające zarządzanie systemem oraz/lub szafami RFID.

Rola Administratora w Systemie TECHCODE RFID obejmuje wprowadzanie danych, nadawanie uprawnień Użytkownikom, zarządzanie szafami RFID oraz monitorowanie stanu zasobów i eksportowanie danych.

Zdefiniowany użytkownik (U)

Każdorazowo, to Administrator Systemu S.3 decyduje:

1. W jaki sposób Użytkownik zostanie zdefiniowany w bazie danych, czyli poprzez podanie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko) lub innych identyfikatorów (numer porządkowy, stanowisko, nazwa działu).

2. O rodzaju nadanych Użytkownikowi ról (Użytkownik szafy i/lub Użytkownik Zasobnika) i przyznanych uprawnieniach do szafy, zasobu lub grupy zasobów z możliwością edycji danych lub jedynie podglądu.

Identyfikacja użytkownika

Użytkownicy, którzy przeszli proces identyfikacji i autoryzacji dostępu, mają dostęp do szafy TECHCODE RFID. Identyfikacja użytkownika w systemie S.3 może być realizowana za pomocą różnych typów kart zbliżeniowych lub danych dostępu (loginu i hasła) nadanych przez Administratora.

Czytniki w szafie TECHCODE RFID obsługują identyfikatory:

Unique 125kHz,
Mifare 13,56 MHz
HID Crescendo iClass SE.

Zasoby

Szafa TECHCODE RFID umożliwia przechowywanie różnych przedmiotów, które można oznaczyć tagiem, takich jak dokumenty, narzędzia, sprzęt elektroniczny, medykamenty i kosztowności. Można zainstalować dodatkowe przegródki, półki, haczyki i inne elementy w zależności od rodzaju przedmiotów.

Tagowanie zasobów przez administratora

Tagowanie zasobów to prosty sposób na identyfikację i zarządzanie nimi. Administrator przypisuje każdemu tagowi cechy, ułatwiając identyfikację i zarządzanie zasobami. System rejestruje obieg zasobów i zdarzenia z nimi związane, takie jak pobrania, zwroty czy zgłoszone uwagi.

Czytające tagi szafy aktowo-narzędziowe TECHCODE RFID w systemie S.3 automatyzują zarządzanie zasobami w organizacji.

KONTROLA DOSTĘPU

i automatyzacja procesów w S.3
za pomocą szaf TECHCODE RFID

1
Konfigurowanie systemu i wprowadzanie do niego danych przez Administratora
2
Deponowanie otagowanych przedmiotów w szafie przez Administratora
3
Identyfikacja Użytkownika oraz autoryzacja dostępu do szafy
4
Automatyczna identyfikacja przez szafę działań z użyciem otagowanych zasobów oraz ewidencjonowanie ich w systemie
5
Podejmowanie działań przez Administratora w oparciu o dane zgromadzone w systemie
Skanowanie
oraz identyfikacja zasobów

Szafa TECHCODE RFID jest wyposażona w specjalny osprzęt, który umożliwia automatyczne odczytywanie wszystkich tagów, którymi oznaczone są przechowywane wewnątrz szafy zasoby. Dzięki temu czynność ta nie wymaga ludzkiej interwencji. Każde zamknięcie szafy TECHCODE RFID wywołuje następujące działania:

Automatyczne skanowanie jej zawartości
Wyświetlanie Użytkownikowi wyników skanowania na monitorze szafy.
Przed zapisaniem wyników skanowania w systemie, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowych uwag, np. na temat stanu zasobów.

Ewidencjonowanie zdarzeń
przez administratora

Wszystkie zdarzenia wykonane przez Użytkownika z użyciem lub bez użycia Zasobu (np. próby logowana, otwarcie drzwi, pobrania i zwroty) są:

Automatycznie ewidencjonowane przez szafę
Rejestrowane w Systemie
Przypisywane ostatnio uwierzytelnionemu przez System Użytkownikowi.

Korzystanie z szafy
przez użytkowników

W celu korzystania z zasobów przechowywanych w szafie, użytkownicy posługują się panelem dotykowym. Oprócz otwierania szafy za pomocą panelu, użytkownicy mają także możliwość:

  • Przeglądania aktualnie dostępnych zasobów lub wyświetlenia listy wszystkich produktów w systemie
  • Wyszukiwania konkretnych zasobów za pomocą wyszukiwarki oraz określenia ich lokalizacji (w której szafie się znajdują lub kto i kiedy je pobrał)
  • Dodawania komentarzy, np. dotyczących zużycia przedmiotów, konieczności naprawy itp.
  • Wybierania z listy statusu przedmiotów (po ich pobraniu lub przy zwrocie), np. zasób zepsuty, naprawiony, przeterminowany itp.
Zarządzanie systemem S.3
przez administratora

Zarządzanie odbywa się za z poziomu dedykowanego programu do zarządzania Zasobnik (aplikacja webowa), z którym Aplikacja w szafie łączy się za pomocą szyfrowanej komunikacji w sieci LAN (Ethernet lub Wi-Fi).

Do Zasobnika można logować się zdalnie (zarządzanie zdalne), z każdego urządzenia obsługującego przeglądarkę i posiadającego dostęp do Internetu. Dostęp do konta w Zasobniku jest chroniony poprzez login i hasło.

System S.3 może być zarządzany przez wielu Administratorów, którym można przypisać/ nadać różne role i uprawnienia.

Automatyzacja
oraz optymalizacja procesów

Administrator Systemu S.3, po zalogowaniu się z dowolnego urządzenia do Programu Zasobnik, ma dostęp do wszystkich zgromadzonych przez szafę danych w czasie rzeczywistym.

Na ich podstawie może optymalizować procesy związane z zarządzaniem otagowanymi przedmiotami np. planować dostawy kolejnych partii Zasobów, zlecać przeglądy lub naprawy zepsutych rzeczy, kontrolować braki itp.

Baza danych
w systemie S.3

Baza danych może być przechowywana na serwerze lokalnym lub wirtualnym. Aby móc korzystać ze wszystkich możliwości programu oraz uzyskać dostęp online do panelu Administratora/programu Zasobnik, wskazana jest instalacja na serwerze wirtualnym.

Szafy, które mogą pracować w tym systemie

Szafy aktowo-narzędziowe TECHCODE RFID
Szafy aktowo - narzędziowe

Szafy umożliwiają przechowywanie dokumentów oraz innych zasobów takich jak narzędzia warsztatowe.

Szafy z wrzutnią TECHCODE RFID
Szafy z wrzutnią

Wykorzystywane są do gromadzenia i ewidencjonowania zużytych zasobów np. odzieży roboczej, ręczników itp.

Depozytory na klucze TECHCODE RFID
Depozytory na klucze

Szafy do deponowania kluczy i dokumentów stanowią zazwyczaj wyposażenie serwisów i wypożyczalni samochodów, czy też hoteli.

Szafy kartotekowe TECHCODE RFID
Szafy kartotekowe

Służą bezpiecznemu przechowywaniu wszelkich rodzajów dokumentów (biurowych, księgowych, osobowych itp.) o znormalizowanych formatach.

Dodatkowe informacje
Bezpieczeństwo

Szafy TECHCODE RFID z Systemem S.3 spełniają wymogi związane z bezpiecznym przechowywaniem dokumentów publicznych i innych nośników zawierających dane osobowe, jak również innych przedmiotów wymagających stałego nadzoru (np. klucze).

Rozwiązania autorskie

Istnieje możliwość wprowadzania autorskich rozwiązań i integracji z innymi systemami (analiza i wycena indywidualna dla każdego projektu).

Opatentowana technologia

Zastosowane w szafach TECHCODE RFID w Systemie S.3 rozwiązania związane z odczytem tagów RFID zostały zgłoszone przez Techmark i zarejestrowane jako patent w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem P. 422041.

Czytające tagi szafy aktowe TECHCODE RFID w systemie S.3 zapewniają najwyższą kontrolę nad przechowywanymi w nich zasobami.
Schemat pracy
szafy TechCode RFID w Systemie S.3

Szafa TECHCODE RFID z Systemem S.3 działa w jednym schemacie pracy:

Identyfikacja
i autoryzacja dostępu

Administrator systemu S.3 wprowadza do bazy systemu dane o użytkownikach uprawnionych do korzystania z szafy TechCode RFID. System udziela im dostępu do szafy na podstawie identyfikatora lub loginy i hasła.

Skanowanie szafy

Każdorazowo, po zamknięciu drzwi następuje automatyczne skanowanie szafy i rejestrowanie wszystkich zdarzeń wykonanych przez użytkownika.

Zarządzanie danymi

Administrator systemu S.3. za pomocą programu zasobnik kontroluje zdarzenia, analizuje zebrane informacje i optymalizuje procesy związane z zarządzaniem zasobami.