Rezultaty prac

Autorskie rozwiązania

Nasze produkty wykorzystujące technologię RFID UHF do ewidencji przechowywanych zasobów wewnątrz szafy, stanowią rezultat przeprowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych. Prace te umożliwiły rozwiązanie licznych problemów technologicznych, a uzyskany rezultat będzie posiadał unikalne cechy na rynku.

 

W szczególności, udało nam się:

  • ograniczyć propagację fal radiowych do wnętrza szafy- dzięki temu system jest odporny na błędy wynikające z odczytania tagów znajdujących się na zewnątrz mebla i tym samym błędnego ich ujęcia jako zawartości szafy
  • poprawić parametry odczytu (skuteczność) dla większej liczby tagów
  • opracować uniwersalną przestrzeń do przechowywania-  zmiana przeznaczenia szafy, ilości półek czy rodzaju przechowywanych przedmiotów (np. z narzędzi na segregatory z dokumentami) nie wpływa już na jakość uzyskiwanych odczytów

Przeprowadzone  testy potwierdzają, że nasze produkty spisują się równie dobrze zarówno w przypadku konieczności identyfikacji kilkudziesięciu tagów, jak również kilkuset. Dzięki temu, nasze szafy dostarczają pewnych, pełnych informacji ułatwiających optymalizację całego procesu obsługi prowadzonego z ich udziałem. Poprawa efektywności odczytu realizowana była równolegle ze zmniejszeniem energochłonności produktów oraz ograniczenia zużycia surowców w postaci osprzętu RFID, pozytywnie wpływając na zrównoważony rozwój. 

 

Kluczowe rozwiązania dla uzyskania opisanych wyżej cech produktów zostały zgłoszone do ochrony praw własności przemysłowej zarówno jako wynalazek, jak również liczne wzory użytkowe. Powyższe wskazuje na duży potencjał techniczny naszych produktów i unikalność zaoferowanych rozwiązań.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.