TECHCODE RFID
Szafy na odzież brudną
Systemy TECHCODE RFID zapewniają bezpieczeństwo i wspomagają automatyzację procesów w organizacjach.

na odzież brudną

szafy

Szafy TECHCODE RFID z wrzutnią, wykorzystywane są do gromadzenia wszelkich zużytych zasobów (np. odzieży, rękawic ochronnych, obuwia, obrusów, ręczników, dywanów pojemników itp.), nadających się do prania, wymiany, uzupełnienia, naprawienia lub przeznaczonych do wyrzucenia.

Szafy na brudną odzież najczęściej stosowane są przez firmy outsourcingowe np. pralnie, świadczące usługi związane z serwisowaniem i zaopatrywaniem zakładów w odzież roboczą i inny asortyment. Ich głównymi użytkownikami są zaś zakłady produkcyjne, hotele, restauracje, banki, lotniska, placówki medyczne także inne firmy, chcące kontrolować i mieć bezpośredni nadzór nad przepływem Zasobów.

Inteligentne szafy z wrzutnią TECHCODE RFID w Systemie S.3 zapewniają automatyczną ewidencję zwracanych zasobów.
Inteligentne szafy TECHCODE RFID na odzież brudną można łączyć w zestawy różnego przeznaczenia.
Szafy TECHCODE RFID na odzież brudną

Możliwości szafy na brudną odzież TECHCODE RFID:

  • Kontrolowanie i autoryzowanie przez System dostępu do wrzutni, co z kolei przekłada się na efektywniejsze wyniki selekcjonowania wrzucanych do szafy Zasobów. Otwieranie wrzutni odbywa się poprzez zwolnienie elektrozamka, po uzyskaniu autoryzacji dostępu kontrolowanej przez zastosowany w szafie System wykorzystujący technologię RFID

     

  • Odczytywanie tagów RFID, jakimi znakowane są wrzucane do szafy rzeczy oraz automatyczne ewidencjonowanie informacji o wrzucanych do szafy zasobach (przez kogo, jaki Zasób i kiedy został wrzucony).

Rejestrowanie zwrotów zużytych Zasobów:

  • Stanowi ważny element kontroli obiegu Zasobów
  • Ułatwia planowanie dostaw nowych Zasobów
  • Ułatwia organizowanie odbioru zużytych zasobów i wymiany ich na nowe
  • Dostarcza pewnych, pozbawionych błędów danych, ułatwiających rozliczanie z firmami wykonującymi usługi związane z obsługą zużytych zasobów.
Inteligentne szafy z wrzutnią TECHCODE RFID doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych i zakładach naprawczych.

Technologia RFID

Zbierane przez system dane są niezawodnym źródłem informacji, które umożliwiają tworzenie raportów oraz analizowanie danych. Przykładowo, mogą one posłużyć do monitorowania szybkości zużycia zasobów lub częstotliwości wymiany poszczególnych elementów. W ten sposób z łatwością można usprawnić procesy zarządzania zasobami, np. optymalizując poziom zapasów i redukując koszty.

Meble te mogą pracować we wspólnym Systemie razem z szafami wieloskrytkowymi przeznaczonymi do przekazywania odzieży czystej. Stanowi  to pomocne narzędzie do zbierania informacji oraz zarządzania procesami związanymi z zapewnieniem np. odzieży roboczej pracownikom.

Dane zbierane przez System mogą przyczynić się do usprawnienia działań podejmowanych przez firmę, a także opracowania  niezbędnych schematów organizacyjnych pozwalających oszczędzić czas potrzebny na wykonywanie niektórych czynności przez pracowników.

Zastosowane w szafach TECHCODE RFID oprogramowanie może być integrowane z innymi systemami wykorzystywanymi w firmach, co dodatkowo ułatwia kontrolę oraz optymalizację procesów biznesowych i usprawnia proces rozliczeń pomiędzy firmami. 

Prosta obsługa, możliwość zdalnego zarządzania, stała kontrola oraz dostęp do rejestrowanych przez szafę danych, to tylko niektóre zalety szaf TECHCODE RFID.

system S.3

Kontrola dostępu, odczytywanie tagów i ewidencja zdarzeń

System S.3